Dźwigi

Dźwigi elektryczne

Dźwigi elektryczne bez maszynowni

Zakres produkcji:

  1. Dźwigi osobowe i towarowe z prawem jazdy osób towarzyszących w zakresie udźwigu do 6.000 kg i prędkości podnoszenia do v= 2,5 m/s wg. wymagań normy PN-EN 81.20/50
  2. W produkcji seryjnej dostępne są dźwigi elektryczne bez maszynowni typu MRL-LS w zakresie udźwigu od 450 kg do 3600 kg i prędkości podnoszenia do v = 1,6 m/s. Seria ta zawiera typowe i najczęściej stosowane rozwiązania dźwigów osobowych przydatne dla budownictwa mieszkaniowego, budynków użyteczności publicznej i szpitali. Program produkcji tej serii zawiera rozwiązania dźwigów dla osób niepełnosprawnych na wózkach oraz przewożenia łóżek szpitalnych. Dane techniczne oraz wytyczne budowlane dla tych dźwigów są dostępne na stronie www z zakładce dane technicznej w katalogu: Dźwigi bez maszynowni elektryczne linowe . Aby uzyskać dostęp do rysunków w formacie „pdf” należy kliknąć na nr wybranego projektu z tabeli: Program produkcji dźwigów bez maszynowni MRL-LS .
  3. Dźwigi o parametrach z poza programu produkcji MRL-LS dostępne są na indywidualne zapytania po uzgodnieniu danych wejściowych i sprecyzowaniu oczekiwań klienta.
  4. Dźwigi z zaniżonym podszybiem lub nadszybiem wg. wymagań normy PN-EN81.21. Rozwiązania dostępne na indywidualne zapytania po sprecyzowaniu danych wejściowych i oczekiwań klienta. Dźwigi polecane do istniejących obiektów z ograniczeniami architektonicznymi.
  5. Dźwigi towarowe z prawem wstępu ludzi przy załadunku wg. PN-EN81.31 i dyrektywy maszynowej 2006/42/WE w zakresie udźwigu do 2000 kg i prędkości podnoszenia do v=1.0 m/s. Rozwiązania techniczne oraz wytyczne budowlane dostępne tylko na indywidulane zapytania. Dźwigi umożliwiają przewożenia ładunków bez obecności osób i są szczególnie polecane do przewożenia kontenerów i ładunków o wysokości większej niż 1,2 m

Dźwigi elektryczne z maszynownią górną lub boczną

Zakres produkcji:

  1. Dźwigi osobowe i towarowe (z prawem jazdy osób towarzyszących) w zakresie udźwigu do 6.000 kg i prędkości podnoszenia do v= 2,5 m/s wg. wymagań normy PN-EN 81.20
  2. W produkcji seryjnej odstępne są dźwigi z górną maszynownią w zakresie udźwigu od 320 kg do 3250 kg i prędkości podnoszenia do 1,0 m/s. Dźwigi z górną maszynownią instalowane są obecnie prawie wyłącznie w starych szybach w trybie modernizacji lub wymiany istniejących dźwigów. Typowe i najczęściej występujące rozwiązania dźwigów w istniejących szybach w Polsce dostępne na naszej stronie WWW w katalogu: DŹWIGI ELEKTRYCZNE (modernizacja i wymiana dźwigów w szybach istniejących). Aby uzyskać dostęp do rysunków (planimetrii dźwigu) w formacie PDF należy kliknąć na nr projektu z tabeli "PROGRAM MODERNIZACJI I WYMIANY DŹWIGÓW W ISTNIEJĄCYCH ZASOBACH"
  3. Dźwigi o parametrach z poza programu "MODERNIZACJI I WYMIANY DŹWIGÓW W ISTNIEJĄCYCH ZASOBACH" oraz dźwigi z boczną (dolną) maszynownią dostępne są na indywidualne zapytania po uzgodnieniu danych wejściowych i sprecyzowaniu oczekiwań klienta.
Tel.: 81 528-95-00
Fax: 81 528-95-70
E-mail: info@lift.pl
LIFT SERVICE S.A.
ul. Plewińskiego 22, 20-270 Lublin

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.