Usługi

Konserwacja dźwigów

Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A. wykonuje usługi konserwacyjne wszelkiego typu urządzeń dźwigowych i dźwignicowych. Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych są wykonywane zgodnie z instrukcją konserwacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w terminach ustalonych w rozporządzeniu.

Dźwigi są poddawane okresowym ocenom pod względem zużycia części i stanu technicznego. Czynności konserwacyjne obejmują kontrolę wszystkich urządzeń bezpieczeństwa wraz z pracami regulacyjnymi, które wynikają z wymagań technicznych dotyczących bezpieczeństwa. Przeglądy konserwacyjne kończą się wpisem do dziennika dźwigu znajdującego się w maszynowni lub szafie sterowej w zależności od typu dźwigu.

LWDO Lift Service S.A. zobowiązuje się również do przygotowania i uczestniczenia w okresowych i doraźnych badaniach urządzeń dźwigowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Firma prowadzi całodobowo Pogotowie Dźwigowe
Lublin - 500-031-070 oraz 1-95-89
Zamość - 508- 533-929
Warszawa - 505-006-520

Wykonane usługi konserwacyjne przez LWDO Lift Service S.A. gwarantują niezawodność pracy urządzeń, zadowolenie i bezpieczeństwo użytkowników dźwigów.

Dział Konserwacji
tel: 81 528 95 67

e-mail: konserwacja@lift.pl

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Tel.: 81 528-95-00
Fax: 81 528-95-70
E-mail: info@lift.pl
LIFT SERVICE S.A.
ul. Plewińskiego 22, 20-270 Lublin

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.